Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie en wordt toegepast bij het aanpakken en oplossen van problemen, veranderen van gedrag, gevoelens en denkwijzen. Hiermee kunnen problemen, die vaak hun oorsprong in het verleden hebben, losgelaten worden en nieuwe, andere manieren gevonden worden om ze aan te pakken. Sinds 2009 staat hypnotherapie steeds vaker in de belangstelling van de reguliere gezondheidszorg en wordt er meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Zo is hypnose inmiddels een officiele behandelmethode bij het prikkelbare-darmsyndroom en wordt het toegepast in de kindergeneeskunde.

Hypnotherapie werkt op een onbewust en emotioneel niveau

Hypnotherapie is dus een vorm van psychotherapie die naast gesprekstechnieken ook gebruikmaakt van hypnose. De therapie werkt goed bij een groot aantal lichamelijke en psychische klachten. Rationeel weten we vaak wel dat we dingen anders zouden moeten doen, maar toch vervallen we steeds weer in ons oude patroon. Door in hypnose contact te maken met je onbewuste, krijg je inzicht in je gedragspatronen, klachten en functioneren. En zodra er inzicht is, komt er een bewustwordingsproces op gang en kun je dingen gaan veranderen. Hypnotherapie werkt op een onbewust en emotioneel niveau, waardoor klachten en problemen bij de bron worden aangepakt. Het staat bekend als een kortdurende en snelwerkende therapie. Veelvoorkomende zwangerschapsklachten zoals misselijkheid en overgeven, slaapproblemen, angsten, onzekerheid, stressklachten, angst voor de pijn van de bevalling, oude trauma’s en onverwerkt verdriet, zijn met hypnotherapie goed te behandelen. Bovendien kan het helpen om een kindje dat in stuit ligt, te laten draaien.